Budowa nowej siedziby

W 2022roku zakupiliśmy grunt na budowę nowej siedziby firmy. W 2023 roku rozpoczęcie prac budowlanych.